Vízgazdálkodási kutatócsoport

Egyetem bemutatása

A Széchenyi István Egyetem küldetése a felsőoktatási volumenének oly mértékű növelése, hogy szakmai és tudományos jelentőségénél és méreténél, valamint a régió gazdasági környezetében betöltött kiemelkedő szerepénél fogva meghatározóvá váljon a magyar és a közép-európai felsőoktatási térben.

Kutatások

  • Árvízkockázat-elemzése, integrált árvízvédelmi és ökológiai tervezési módszerek kidolgozása, ill. az árvizeknek való kitettség csökkentésének lehetőségei kisvízfolyásokon, feltáratlan vízgyűjtőkön.
  • Árvízvédelmi művek/műtárgyak árvízi terhelés alatti viselkedésének modellezése, az elemzési módszerek fejlesztése.
  • Az integrált vízgazdálkodás területén egy régió szintű integrált vízgazdálkodási modell kialakításának lehetősége. A kutatás célja, hogy a felszíni és felszín alatti vízkészletek mennyiségi felmérése mellett számításba vegye a terület társadalmi szereplőinek egyedi szempontjait, valamint lehetővé tegye a vizsgált terület vízhez köthető fejlesztéseinek megalapozását és a vízkészletgazdálkodás konfliktusainak rendezését.
  • Lakott területek vízgazdálkodása terén a kék és zöld infrastruktúra fejlesztések mikro- és makro léptékű alkalmazásaira.
  • Fertő tó vízmérleg komponenseinek pontosabb meghatározása, vízmérleg meghatározása az elmúlt 10 évben, és a változások értékelése.

NL-ben részvétel

9. Tevékenység:

Árvízvédelmi művek/műtárgyak szerkezeti és hidraulikai terhelhetőségének elemzése, természetközeli fejlesztési javaslatok kidolgozása.

31. tevékenység:

Együtt dolgozó, egymásra hatást gyakorló vízgyűjtőhidrológiai, és hidrodinamikai modellrendszer kialakítása, valamint feltáratlan vízgyűjtők számításához paraméterezési javaslatok kidolgozása.

38. tevékenység

Cél a vízgyűjtő-gazdálkodási feladatokat komplexen/univerzálisan kiszolgáló Víz Érték Hozam (WVF) koncepció kidolgozása és alkalmazása figyelemmel a VKI-ban előírt teljes költségmegtérülés elvére, valamint a határvízi viták kezelhetőségére.

40.Tevékenység

A VGT tervezési folyamat elemeinek felülvizsgálata a kutatási csoportunk eredményeink felhasználásával.