Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

A BME Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék hosszú ideje foglalkozik folyók és tavak vizsgálatával, kutatásaik elsősorban innovatív mérési módszerek fejlesztésére, szimulációs vizsgálatokra, és a víztestekben lejátszódó fizikai folyamatok feltárására összpontosítanak. A vízgazdálkodás-tudományban, oktatásban és tehetséggondozásban a tanszék hazánkban élenjáró szerepet játszik, nemzetközi elismertségét pedig nagyszámú tudományos együttműködés mutatja. Az elmúlt években jelentős hazai és tudományos projektek valósultak meg a tanszék vezetésével (Interreg DanubeSediment és 5 futó OTKA projekt) vagy részvételével (Interreg AT-HU SEDDON és SEDDON II, Interreg SIMONA, a magyarországi TEN-T belvízi út fejlesztésének előkészítése és Tiszta ivóvíz: a biztonságos ellátás multidiszciplináris értékelése a forrástól a fogyasztókig). A Tanszéken az elmúlt években kialakított egy vezető kutatókból, posztdoktorokból és PhD hallgatókból álló stabil kutatócsapatot. Befogadóként szorosan együttműködik az MTA-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoporttal.

Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

A BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék kutatási tevékenysége széles területet ölel fel, melyek közül legfontosabbak az alábbiak: vízi közmű rendszerek tervezése, fejlesztése és üzemeltetése, ivóvíz- és szennyvíztisztítási technológiák tervezése, fejlesztése, üzemoptimalizáció és energetika, települési csapadékvíz gazdálkodás, vízminőségszabályozás és a vízi környezet védelmét érintő kérdések, hidrológiai és vízminőségi monitoring rendszerek,  vízgyűjtőgazdálkodás, az éghajlatváltozás hatásai és döntéstámogató rendszerek fejlesztése vízminőségi és vízgazdálkodási problémák megoldásához. A tanszék közel 60 éves múltját tekintve a vízi közművek területén elsősorban műszaki fejlesztéseket végeztünk, de minden területen folytattunk alap- és alkalmazott kutatásokat, kutatás-fejlesztést és mérnöki szakértést.