Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

A Debreceni Egyetem (DE) kutatóegyetemként a megalakulása óta a hazai tudományos kutatás-fejlesztés egyik legfontosabb bázisa. Az egyetem az elmúlt időszakban az alap- és alkalmazott kutatások nemzetközi színvonalú művelésének fejlesztésére, a hazai és nemzetközi hálózati kapcsolatokban rejlő lehetőségek kihasználására törekedett. Az intézmény tudományos portfóliója nagyon sokrétű, amely a víztudományok nemzetközi színvonalú multidiszciplináris művelését is biztosítja. A kiemelt, stratégiai kutatási ágazatok közé tartoznak: az egészségipar, az élelmiszer és agrárkutatások, illetve az informatika és elektronika területe. A QS 2020-as felsőoktatási világrangsorában a projekt szempontjából fontos mezőgazdasági terület a legjobb ötszáz között található. A projektben a IV. Területi és Mezőgazdasági Vízgazdálkodási pillér 4 alprojektjét a DE Víz és környezetgazdálkodási Intézete irányítja. Az ország egyetlen ilyen profilú agrártudományi területen működő intézetében több évtizede folynak többek között precíziós mezőgazdasággal, területi vízgazdálkodással kapcsolatos nemzetközi szintű kutatások. Ezek kiterjednek, a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint a talaj-növény-klíma rendszerre. Úttörő jellegű kutatásokat folytattak a hydroGIS rendszerek és a hyperspektrális N-dimenziós légianyagvizsgálatok fejlesztése területén. Az aszálymonitoring és belvizes elöntések idősoros vizsgálatai alapján termésveszteségi becslőrendszereket fejlesztettek ki. A szántóföldi biomassza fontos beltartalmi értékeinek mérésével és geostatisztikai értékelésével hozzájárultak a precíziós mezőgazdasági öntözési technológia fejlesztéséhez. Komplex módon tudják vizsgálni dinamikus hidrológiai modellek alapján a LIDAR pontfelhőből és spektrális mérések alapján szegmentált objektumok hatásait a vízgyűjtők vízmérlegének változására, ezzel csökkentve a klímaváltozás szélsőséges hatásait. Az Intézet a hazai TOP50 és az EU Roadmap által is elismert kiemelkedő kutatási infrastruktúrával rendelkezik.

Természettudományi és Technológiai Kar

A megvalósítás egyik helyszíne a Hidrobiológiai Tanszék. Az itt folyó kutatások fő iránya a felszíni vizek minőségi állapotának és élőlényegyütteseinek vizsgálatához kapcsolódik. Széles körű vizsgálatok folynak az egyes élőlénycsoportok (lebegőalgák, zooplankton-, makrogerinctelen- és halközösségek) abundanciaviszonyaira és indikációs sajátságaira vonatkozóan. Kutatásaink tárgyát képezi ezek változásának modellezése, ill. a vízminőségi állapotot és annak megváltozását indikáló jelenségek és folyamatok értelmezése. felderítését. Rendkívül fontos missziónak tartjuk a hazai, természetvédelmi oltalom alatt álló fajok populációinak tanulmányozását, valamint az invazív fajok terjedési sajátosságainak és az őshonos élőlényközösségekre gyakorolt hatásainak felderítését. Alkalmazott kutatási szempontból fontos feladatunknak tekintjük, hogy eredményeink révén ne csak felderítsük felszíni vízkincsünk állapotromlásának okait, hanem kis is dolgozzuk azokat a lehetőségeket, melyekkel degradálódott víztereink jobb állapotba hozhatók.

Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék

A megvalósítás másik helyszíne a Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszékének főbb tevékenységei a természetföldrajzhoz köthetők a legmodernebb geoinformatikai és távérzékelési módszerek és eszközök alkalmazása mellett. Főbb kutatási témák: (i) távérzékelési adatok alkalmazása mezőgazdasági területeken a talajnedvesség és belvíz, a növényzet, a zöldfelület és a beépítettség vizsgálatára; (ii) folyó kanyarulatfejlődésének idősoros vizsgálata elsősorban drón alapú légifelmérésekkel; (iii) ártéri morfológiai formák automata osztályozása légi lézerszkennelt adatokból; (iv) eróziós vizsgálatok (szél- és vízerózió) modern felmérő eszközökkel (lepusztulási hotspot területek azonosítása, árkos erózió térképezése). A vizsgálatokhoz 4 drón áll rendelkezésre látható, multispektrális és termális tartományú kamerákkal, valamint 2 térszkenner és 4 RTK GPS. A szoftveres háttér és a programozói háttér biztosítja az adatok magas szintű feldolgozását.