Talajtani Intézet

A Talajtani Intézet (TAKI) az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat által fenntartott Agrártudományi Kutatóközpont kutatóintézete. A TAKI több mint 70 éve végez talajtani felfedező- és alkalmazott kutatásokat, melyekben mindvégig fontos szerepet játszott (i) az emberi életminőség javítását szolgáló, ésszerű talajhasználat megteremtésének igénye, (ii) a talaj „minőség” védelme és sokoldalú funkcióképességének fenntartása és (iii) talaj-környezet interakciók értékelése, modellezése, térképezése. A TAKI egy multi- és interdiszciplináris kutatóintézet, amely a környezet- és földtudományok, valamint az általánosabb értelemben vett agrár szakterületek (vidékfejlesztés, területi tervezés, mezőgazdasági vízgazdálkodás, etc.), illetve a környezet- és természetvédelem felé egyaránt nyitott. Az Intézet alap- és alkalmazott kutatásokat folytat, fejlesztéseket végez, valamint részt vesz tudományos és szakmai ismeretek átadásában. Az Intézet kutatási alaptevékenysége körében kiemelten foglalkozik több tudományterületen is átívelő kutatási feladatokkal, amelyek közül jelen NL programban a következők emelendők ki:

  • a talajok víz-, anyag- és energiaforgalma, a talaj-növény-környezet kölcsönhatásai, a szerves és szervetlen szennyezők talaj-növény rendszerben való mozgása, a talajtakaróra vonatkozó ismeretek tér- és időbeli modellezése;
  • a víz- és anyagforgalmi folyamatok dinamikus modellezése, a talajtakaró jellemzőinek és folyamatainak céltérképeken való megjelenítése, szennyvíziszapok hasznosítása, a körforgásos gazdaság célkitűzéseinek támogatása;
  • a talaj funkcióit károsan érintő degradációs folyamatok különböző léptékű értékelése és térképezése; a talajok állapotjellemzőinek és folyamatainak nyomonkövetését szolgáló felvételezési módszerek fejlesztése;
  • talaj adatbank és téradat infrastruktúra, továbbá környezetkímélő tápanyaggazdálkodási szaktanácsadási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése, a talaj és környezet interakciókat érintő szakpolitikai feladatok támogatása.