Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar


Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara a földtudományok területén hazánkban egyedülállóan széles oktatási és kutatási portfóliójával rendelkezik és elkötelezett aziránt, hogy szem előtt tartva a fenntartható vízkészlet-gazdálkodás globális kihívásait és regionális aspektusait, a több évtizede kialakított felszín alatti vizekhez kapcsolódó kompetenciáit továbbfejlessze. A kar kutatási tevékenységét integráló Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválóságközpont főbb területei, mint a nyersanyag-gazdálkodás, a vízkészlet-gazdálkodás, a talajhasználat, az energiagazdálkodás és a geoinformáció feldolgozás nagyon sok területen kapcsolódik a jelenlegi nemzeti fejlesztési prioritásokhoz. Az elmúlt években a Kar nyolc HORIZON 2020 és egy Horizon Europe támogatott pályázatával figyelemreméltó eredményt ért el a hazai műszaki felsőoktatási intézmények között, a pályázatok közül öt darab közvetlenül kötődik felszín alatti vízgazdálkodási témakörhöz. A Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar történetének indulásától vallotta, hogy magas színvonalú kutatási tevékenység nélkül nincs színvonalas felsőoktatás.

A hidrogeológia hazai egyetemi oktatásának és kutatásának alapjai a 60-as évekre nyúlnak vissza, 1978-ban a hidrogeológus mérnök képzés is elindult. Az azóta végzett szakemberek jelentős elismerést szereztek itthon és szerte a világban. A Miskolci Egyetem Környezetgazdálkodási Intézetében széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező fiatal oktatói gárda nőtt fel, amely a hidrogeológia oktatását és kutatását nemcsak hazai, hanem nemzetközi oktatási programok és pályázatok keretében nemzetközi szinten is végzi. Az elmúlt 10 évben a Környezetgazdálkodási Intézet több mint 1Mrd Ft összegű hazai és nemzetközi alap/alkalmazott kutatási pályázati forrást nyert el ezek közül kiemelkedik a KÚTFŐ TÁMOP és az INNOVÍZ GINOP 2.3.2. pályázatunk. Jelen pályázatban a karszt vízkészletek monitoringjának és kutatásának továbbfejlesztése mellett a korszerű felszín alatti monitoring rendszerek fejlesztését és kialakítását tervezzük megvalósítani.