Vízi Ökológiai Intézet

Az Ökológiai Kutatóközpont a magyar ökológiai kutatások legnagyobb intézménye, kiemelten foglalkozik a szárazföldi és vízi életközösségek összetételének, szerkezetének, dinamikájának és működésének vizsgálatával, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével. A jelen projektben a Vízi Ökológiai Intézet (korábban: Dunakutató Intézet) vesz részt, amelynek feladatai között szerepel a Dunában és mellékfolyóiban, kiemelten a Tiszában az élőlényközösségek és környezetük, valamint a közöttük levő kölcsönhatások kutatása.

Az intézet munkatársai számos hazai és nemzetközi kutatóintézménnyel és egyetemmel működnek együtt, részt vesznek a Víz Keret-irányelvvel kapcsolatos ökológiai feladatok elvégzésében, a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság (ICPDR) által koordinált Nemzetközi Duna-expedíciókban, valamint a Nemzeti Víztudományi Programban.

Jelen Nemzeti Labor programban folytatott kutatási tevékenységeink:

– Vizsgáljuk az 5 mm-nél kisebb mikroműanyagok folyóbeli transzportját, vándorlási sajátosságait és kirakódási helyeit, különös tekintettel a mikroműanyagok transzportfolyamatainak tér- és időbeli dinamikájának nyomon követésére.

– Vizsgáljuk a hagyományos és új típusú mikroszennyezők (pl. gyógyszermaradványok, peszticidek) térbeli és időbeli változását a Duna teljes szakaszán, valamint a folyó vízminőségét befolyásoló nagyobb mellékfolyókban.

– A folyami élőhelyek hidrodinamikai és ökológiai folyamatainak feltárásához a Duna Gemenci árterén vizsgáljuk a mikrobiológiai, zooplankton, hal és makrofiton közösségek sokféleségét, abiotikus tényezőktől való függését, megadjuk az élőhelyek élőlényközpontú jellemzését.

– A Kiskörei-víztározó kezeléséhez, hasznosításához és a vízminőség megóvásához szükséges mocsári és hínárnövény vegetáció kontrollálásának elősegítése érdekében hínárnövény szabályozási technikákat tesztelünk és vizsgáljuk a kezelések hatását a mikroflóra (fitoplankton és fitobenton) közösségekre.

– Környezeti DNS alapján újgenerációs szekvenálási módszerrel vizsgáljuk a mikrobiológiai közösségek térbeli és időbeli változását a Duna teljes hazai főágában és nagyobb mellékfolyókban, feltárjuk az élőlényközösségek összetételének, dinamikájának, valamint az élőlényközösségek és környezetük között levő kölcsönhatások hosszútávú, globális folyamatoktól függő változásait.