Országos Meteorológiai Szolgálat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) feladatát és hatáskörét a 353/2021 (VI.24.) Kormány rendelet határozza meg. Több mint 150 éve gyűjt, elemez és szolgáltat meteorológiai adatokat, információkat. Magyarország területén szinoptikus mérő- és észlelő hálózatot működtet, magaslégköri rádiószondás méréseket biztosít, működteti a meteorológiai radarhálózatot és villámlokalizációs-rendszert, biztosítja az információk gyűjtését, ellenőrzését, feldolgozását, a meteorológiai adatbázis fenntartását, frissítését. Korszerű előrejelzési produktumok és saját futtatású modelleket használatával időjárási elemző és előrejelző tevékenységet folytat. Feladata hazánk múltbeli és jelenlegi éghajlatának elemzése, és a jövőbeli éghajlati projekciók elkészítése. Az éghajlatváltozás vizsgálatához elengedhetetlen jó minőségű rácsponti mérési adatsorokat az állomási mérésekből statisztikai módszerek alkalmazásával állítja elő.

Az OMSZ közép- és rövidtávú időjárás előrejelzéseit a 90-es évektől folyamatosan az ECMWF globális modelljére, illetve az ALADIN és AROME korlátos tartományú modellekre alapozza, míg 2004 óta folyó klímadinamikai kutatásaiban az ALADIN-Climate és a REMO regionális klímamodelleket használja. Feladatai magas színvonalú ellátása érdekében szoros kapcsolatban áll az európai meteorológiai szolgálatokkal, nemzetközi és hazai kutatóintézetekkel, kutatási és fejlesztési projektekben vesz részt.

Az OMSZ a projektben éghajlatváltozással kapcsolatos vizsgálatokhoz nyújt adatot és szakértelmet, rövidtávú és ultra-rövidtávú modelleken alapuló figyelmeztető rendszert fejleszt, és meteorológiai műszerek telepítésében vesz részt.